de medfødte døvblinde

     

Der findes ca. 200 personer i Danmark, som har medfødt døvblindhed og adskillige af disse har yderligere handicaps, der kræver kørestol.
Mange af disse personer er beboere på en af Center for Døvblindhed og Høretab’s (CDH) institutioner i Ålborg. I løbet af 2015 fik jeg lov til at fotografere disse personer’s (beboeres) dagligdag på CDH’s 3 institutioner:
Kloden, Danalien og Skovhuset.
Dette er ikke sket tidligere.
Den danske behandling af døvblinde nyder stor international anerkendelse og CDH var i 2017 vært ved en europæisk konference i Ålborg, hvor der deltager ca 400 mennesker fra hele verden.
For mig har det været en meget følelsesbetonet rejse ind i en verden, hvor det menneskelige aspekt er alt afgørende. Når syns- og høresansen er væk, er det jo primært med følesansen, at kommunikation foregår. Det var ofte meget bevægende for mig at se med hvilken varme og tålmodighed dagligdagen forløber på CDH.
Og jeg fik vist til fulde hvor værdigt de RIGTIG “Varme hænder” behandler de allersvageste i vort samfund.
Jeg har derfor valgt at kalde denne formidling “En Billedfortælling om Værdighed”.
Den er formidlet i 4 kapitler.

 

Billedfortælling 1 h e r

Billedfortælling 2 h e r

Billedfortælling 3 h e r

Billedfortælling 4 h e r