Fotorium 

Vadehavet / Wattenmeer/Waddenzee

Vadehavet (På hollandsk: Waddenzee, tysk: Wattenmeer, dansk: Vadehavet) er en intertidal zone - (også kaldet den littoral zone) er, hvor jord og hav mødes, mellem høj og lavvande zoner. Denne komplekse marine økosystem er fundet langs kysterne på verdensplan. Det er rig på næringsstoffer og ilt og er hjemsted for en række forskellige organismer - i den sydøstlige del af Nordsøen. Det ligger mellem kysten på den norvestlige kontinentale Europa og områder omkring de Frisiske Øer. I 2009 blev den Hollandske og Tyske del af Vadehavet indskrevet i Unesco’s World Heritage List og den Danske del blev tilføjet i Juni 2014. Vadehavet er et af verdens have, hvid kystlinie er blevet mest ændret og tilpasset af mennesker via et system af diger og “causeways” (1. en hævet sti eller vej krydser vand, marsken og sand, 2. en banet gangsti, 3. en vej er dukket op med brosten) på fastlandet og de lavtliggende kystnære øer. Vadehavet strækker sig fra Den Helder i Holland i nordvest, langs den tyske kystlineie til Skallingen ved Esbjerg - ca ialt 500 km og et totalt areal på ca 10.000 km2.

Mandø ligger meller Fanø i nord og Rømø. Tilkørslen til øen bestemmes af tidevandet og kan kun ske ved ebbe, da der køres direkte på havbunden.

Øen er et af de vigtigste fuglereservater i den danske del af Vadehavet. F. ek.s udgør øens ynglende bestand af strandskader 25% af den samlede bestand af strandskader i Danmark.

Tidevandets rytme bestemmer livet på øen. Der kommer mange turister til øen, men man har stadig forstået at beskytte naturen mod den voksende turisme. 
Særskilt kapitel/side om Mandø kan ses  h e r ,  når redigeringen er færdig. 

Neuharlingersiel ligger ved den øst frisiske kyst i den tyske del af Wattenmeer. Ud for byen ligger øen Spiekeroog, som et kombineret turistmål og naturreservat. Man kommer dertil med færge eller turbåd.

Turismen på øen er meget koncentreret og naturområderne er megt store til gavn for de ynglende fugle.

En del af naturomåderne kan ses, men den overvejdende del af områderne får lov til at være fri for den tiltagende turisme.
Særskilt kapitel/side om Spiekeroog  kan ses  h e r ,  når redigeringen er færdig. 

Yderligere dokumentation vil følge løbende